STATISTFÖRENINGEN

Bli medlem i Statistföreningen

Vad kännetecknar en statist i Statistföreningen?

 

Som medlem i föreningen åtar man sig att följa några enkla och självklara regler som visar att man är seriös och kan räknas med som statist.

Dessa förhållningsregler är:

1.   Jag uppdaterar mitt CV och mina bilder för att ge arbetsgivaren en så aktuell bild av mig som möjligt.

2.   Jag ser till att vara på rätt plats i god tid.

3.   Jag anmäler i god tid eventuellt förhinder.

4.   Jag bidrar till en positiv stämning på inspelningsplatsen.

5.   Jag respekterar alla på inspelningsplatsen oavsett yrkesroll och erfarenhet.

6.   Jag följer produktionens regler och instruktioner.

7.   Jag anmäler till statistansvarig om jag noterar något som kan påverka säkerheten eller

     arbetsmiljön.

8.   Jag har med mig kläder, ombyte  och rekvisita enligt givna instruktioner.

9.   Jag har en vilja att utvecklas som statist.

10. Jag förbinder mig till produktionens  avtal (i tillämpliga fall) gällande för sekretess, rättigheter och

     ersättningsnivå.

 

Kan du svara JA på ovanstående påståenden är du hjärtligt välkommen som medlem.

Blir det NEJ på något påstående, ja då kanske du skall fundera lite extra på om statistyrket passar dig.

 

I ditt medlemsskap ingår också en försäkring hos Folksam som gäller när du staterar.

1För alla

Läs det här före ansökan

Behandling av personuppgifter

 

 

Personuppgiftsansvarig är föreningens kassör

 

Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part.

 

Dina personuppgifter används endast för att administrera ditt medlemskap

 

Uppgifter som lagras i medlemsregistret är ditt namn,

e-post och adress(via Bankgirot)

För redan tidigare registrerade medlemmar även telefonnummer.

 

Du kan när som helst få tillgång till de uppgifter som finns registrerade. Dessa uppgifter skickas endast till den e-postadress som användes vid registreringen.

 

Kontakta föreningens kassör om du vill ta del av, ändra eller ta bort dina personuppgifter.

 

2Över 18 år

betala medlemsavgiften

Medlemsavgiften för 2022 är 200 kronor.

 

Medlemskapet gäller kalenderår

 

Avgiften används för att kunna anordna våra medlemsträffar, studiebesök, betala din försäkring samt för att anordna Guldtackegalan där vi bjuder in artister som står för underhållningen.

 

INBETALNING

 

Avgiften betalas in på Bankgiro 628-2677

Märk tydligt med ditt namn och e-post.

3Under 18 år

DITT MEDLEMSKAP ÄR GRATIS

 

Du behöver inte betala in någon medlemsavgift men vi behöver registrera dig för att bl.a försäkringen skall gälla.

OBS! Målsmans godkännande krävs för dig under 18 år.

 

Skicka e-post till Ekonomi@statistforeningen.se

 

Uppge namn, e-post, målsmans godkännande och att du är under 18år så tar vår kassör hand om din anmälan.

Varmt välkommen som medlem i Statistföreningen