STATISTFÖRENINGEN

Arvodeslistan

Statistföreningens rekommenderade arvoden

 

 

Hej

Här kan du ladda ner Statistföreningens rekommenderade arvodeslista.

Texten nedan har tillsammans med listan skickats ut till produktionsbolag, statistansvariga och övriga i filmbranschen.

 

Bifogat i detta brev finner du Statistföreningens rekommenderade minimiersättningar för statistuppdrag.

Främst statister, men även produktionsbolag, har sedan länge eftersökt någon form av vägledning vad gäller statistarvoden. Med denna lista på rekommenderade arvoden hoppas vi att filmbranschen skall få en tydlig bild av vad ett statistuppdrag anses vara värt.

 

Vi vill också i detta brev påpeka vikten av att redan vid annonsering tydligt skilja mellan vad som är skådespelaruppdrag och statistuppdrag.  Det är alltså uppdraget som skall arvoderas, inte beroende på vilken person det är. Skådespelaruppdrag skall liksom tidigare ersättas enligt Teaterförbundets riktlinjer.

 

Genom att vid annonsering hänvisa till den rekommenderade arvodeslistan kommer statisterna att få en klar och tydlig bild av ersättningsnivå samtidigt som annonsören ger ett professionellt och seriöst intryck.

 

Väl mött både framför och bakom kameran.

 

 

Utan statister, ingen film.

 

Med vänlig hälsning

Tommie Hansson

Statistföreningen

Ordförande

Tommie.hansson@statistforeningen.se

 

 

Klicka här för att öppna listan i PDF-format.