STATISTFÖRENINGEN

Bli medlem i Statistföreningen

Vad kännetecknar en statist i Statistföreningen?

 

Som medlem i föreningen åtar man sig att följa några enkla och självklara regler som visar att

man är seriös och kan räknas med som statist.

 

Dessa förhållningsregler är:

1.   Jag uppdaterar mitt CV och mina bilder för att ge arbetsgivaren en så aktuell bild av mig som

     möjligt.

2.   Jag ser till att vara på rätt plats i god tid.

3.   Jag anmäler i god tid eventuellt förhinder.

4.   Jag bidrar till en positiv stämning på inspelningsplatsen.

5.   Jag respekterar alla på inspelningsplatsen oavsett yrkesroll och erfarenhet.

6.   Jag följer produktionens regler och instruktioner.

7.   Jag anmäler till statistansvarig om jag noterar något som kan påverka säkerheten eller

     arbetsmiljön.

8.   Jag har med mig kläder, ombyte  och rekvisita enligt givna instruktioner.

9.   Jag har en vilja att utvecklas som statist.

10. Jag förbinder mig till produktionens  avtal gällande för sekretess, rättigheter och

     ersättningsnivå. (i tillämpliga fall)

 

Kan du svara JA på ovanstående påståenden är du hjärtligt välkommen som medlem.

Blir det NEJ på något påstående, ja då kanske du skall fundera lite extra på om statistyrket passar dig.

 

I ditt medlemsskap ingår också en försäkring hos Folksam som gäller när du staterar.

Läs det här före ansökan

Behandling av personuppgifter

 

•Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part.

 

•När du anmäler dig får du ett e-mail med bekräftelse. Där framgår också vilka uppgifter som blir

  registrerade i medlemsregistret.

 

•Du kan när som helst begära ändring av dina uppgifter.

 

•Du kan när som helst få tillgång till de uppgifter som finns registrerade. Dessa uppgifter skickas endast till den

e-postadress som användes vid registreringen.

betala medlemsavgiften

Medlemsavgiften för hela 2019 är 200 kronor.

För ungdomar under 18 år gäller fritt medlemsskap

 

Medlemsskapet gäller kalenderår

 

Avgiften används för att kunna anordna våra medlemsträffar, studiebesök, betala din försäkring samt för att anordna Guldtackegalan där vi bjuder in artister som står för underhållningen.

 

INBETALNING

 

Avgiften betalas in på Bankgiro 628-2677

Märk tydligt med ditt namn

Från inspelningen av reklamfilmen "Halv åtta hos mig-spelet" producerad av Teknomedia.

Foto: Ida Lilja