Webmaster Anders Bergstrand 2017

Bli medlem

Varför skall man vara medlem i Statistföreningen?

Som medlem i föreningen åtar man sig att följa några enkla och självklara regler som visar att man är seriös och kan räknas med som statist. Dessa förhållningsregler är: 1. Jag uppdaterar mitt CV och mina bilder för att ge arbetsgivaren en så aktuell bild av mig som möjligt. 2. Jag ser till att vara på rätt plats i god tid. 3. Jag anmäler i god tid eventuellt förhinder. 4. Jag bidrar till en positiv stämning på inspelningsplatsen. 5. Jag respekterar alla på inspelningsplatsen oavsett yrkesroll och erfarenhet. 6. Jag följer produktionens regler och instruktioner. 7. Jag anmäler till statistansvarig om jag noterar något som kan påverka säkerheten eller arbetsmiljön. 8. Jag har med mig kläder, ombyte  och rekvisita enligt givna instruktioner. 9. Jag har en vilja att utvecklas som statist. 10. Jag förbinder mig till produktionens  avtal gällande för sekretess, rättigheter och ersättningsnivå. (i tillämpliga fall) Kan du svara JA på ovanstående påståenden är du hjärtligt välkommen som medlem. Blir det NEJ på något påstående, ja då kanske du skall fundera lite extra på om statistyrket passar dig.
Gör så här för att bli medlem i Statistföreningen

Betala in medlemsavgiften på Bankgiro 628-2677.

200 kronor för vuxna över 18 år. Övriga gratis.

Försäkring hos Folksam ingår.

Just nu gäller medlemsavgiften för resterande

del av 2017 och hela 2018!

Klicka på knappen nedan och bekräfta att du är villig att rätta dig efter förhållningsreglerna här till vänster. Fyll i dina uppgifter i formuläret. Efter registrering kommer du att få e-post  som bekräftelse.
Jag accepterar förhållningsreglerna och vill bli medlem i Statistföreningen

Som medlem visar du produktionsbolagen att du är en seriös statist att lita på

STATISTFÖRENINGEN